Skip to main content

Klachten

Het kan gebeuren dat je een serieuze klacht hebt, over ons of over onze dienstverlening. Vervelend. We proberen er in dat geval altijd samen met je uit te komen. In onze klachtenregeling vertellen we je over de manier waarop wij met klachten omgaan.

Klokkenluidersregeling

De wet Huis voor Klokkenluiders biedt werknemers sinds 1 juli 2016 het recht en de verantwoordelijkheid om melding te maken van vermoedens van misstanden of onregelmatigheden binnen de eigen organisatie of de organisatie waar ze zijn gedetacheerd.

‘Klokkenluiden’ betreft praktijken die plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, zoals strafbare feiten of een dreiging voor de volksgezondheid.

Een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid wordt in de regel eerst intern aan de orde gesteld (interne melding klokkenluidersregeling). De wet stelt dat de organisatie de gelegenheid wordt gegeven eerst zelf over de (vermoede) misstand of onregelmatigheid te oordelen en zo nodig orde op zaken te stellen.

Als je een misstand of onregelmatigheid wilt melden die valt onder de verantwoordelijkheid van EuFlex, kun je gebruik maken van de klokkenluidersregeling die EuFlex heeft vastgesteld. Je treft de regeling hier aan.

Let op! Voor klachten over EuFlex die geen misstand of onregelmatigheid met een groot maatschappelijk belang betreffen, dien je de ‘gewone’ interne klachtenregeling van Euflex te gebruiken zoals hierboven omschreven.