Heeft u een student-assistent of werkstudent die u komt ondersteunen? Ook dat kunt u regelen met EuFlex. Afhankelijk van de gewenste inzet, bepalen we wat het meest passend is.

U kunt kiezen voor een student-assistent die werkt op vaste uren op een bepaald project van totaal minimaal 20 uur.
Onder student-assistent wordt verstaan degene die bij de TU/e is ingeschreven als student en die tevens als werknemer een bijdrage levert aan het wetenschappelijk onderwijs of onderzoek. Zijn het minder uren? Dan graag aanmelden als werkstudent. Het aan een student-assistent toe te kennen salaris wordt bepaald door het aantal behaalde studiepunten.

Het dienstverband met de student eindigt in ieder geval zodra de student zijn status van student verliest.

of

Een oproepkracht die op flexibele basis (0-uren contract) komt werken. Dit noemen we een werkstudent.
Onder werkstudenten wordt verstaan studenten die uitsluitend administratieve of organisatorische werkzaamheden verrichten.
De werkzaamheden zijn meestal incidenteel van aard en hebben geen vaste omvang.
(Dit is echter wel mogelijk vanaf 20 uur voor het totale project en aan te vragen via het formulier. Het vervangt het vroegere NSG dienstverband)

Voor de inschaling gelden vaste afspraken. Het aan een werkstudent toe te kennen salaris wordt NIET bepaald door het aantal behaalde studiepunten maar is een vast uurloon van € 12,17 bruto per uur.

Mocht u toch meer willen betalen aan de student conform het aantal behaalde studiepunten? Dan is die mogelijkheid er ook op het aanvraagformulier.

Bespreek als opdrachtgever met de student of de opdracht het verwerken van vertrouwelijke gegevens omvat, wat er van de student wordt verwacht met betrekking tot deze gegevens en wat de risico’s zijn van het lekken van deze gegevens.

We gaan uit van werving door de TU/e, mocht u willen dat wij de werving van een student-assistent of werkstudent voor u doen kijk dan hier.

 

 

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

Voor non-EU studenten is meestal een werkvergunning vereist. Als de student een verblijfsvergunning voor studie heeft, wordt de TWV versoepeld afgegeven. Er wordt dan niet getoetst of er iemand anders is binnen Nederland of de EU die deze functie ook zou kunnen doen. Er wordt alleen getoetst of de omstandigheden van de baan in orde zijn. Er geldt dan wel een maximum aantal uren dat de student bij u mag werken, namelijk 16 uur per week of 3 maanden fulltime in juni, juli en augustus.

  • Boete – U riskeert een boete van € 8.000 – 12.000 als u niet in het bezit bent van een TWV voor uw student en de student kan zijn/haar verblijfsvergunning kwijtraken.
  • Verblijfsvergunning – De student dient over een geldige verblijfsvergunning te beschikken.
  • Verblijfsvergunning studie – met een verblijfsvergunning studie mag de student maximaal 16 uur per week of 3 maanden fulltime in juni, juli, augustus werken.
  • Ziektekostenverzekering – De student is verplicht een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten zodra hij inkomen uit arbeid verkrijgt. Een particuliere studentenverzekering volstaat dan niet. De student kan wel aanspraak maken op zorgtoeslag.

Neem contact op met de afdeling Contract & Payroll Services voor meer informatie of klik hieronder om uw student aan te melden.

 

Contact

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op: 040-2478085

Luna de Plint, kamer 1.140 – TU/e Campus Eindhoven.

You and EuFlex.
A match made in Brainport

Heb je een specifieke vraag aan ons, dan kun je die uiteraard altijd aan ons stellen.

Neem contact op