Skip to main content

Heeft u een student-assistent of werkstudent die u komt ondersteunen? Ook dat kunt u regelen met EuFlex. Afhankelijk van de gewenste inzet, bepalen we of een student-assistent of werkstudent het meest passend is.

Student-Assistent

Onder student-assistent wordt verstaan degene die bij de TU/e is ingeschreven als student en die tevens als werknemer een bijdrage levert aan het wetenschappelijk onderwijs of onderzoek.

Het aan een student-assistent toe te kennen salaris wordt bepaald door het aantal behaalde studiepunten. Het dienstverband met de student eindigt in ieder geval zodra de student zijn status van student verliest.

Aanmelden Studenten

Heb je nog geen inloggegevens als besteller in onze webshop? Stuur dan even een mail naar salary@euflex.nl met je voor-  en achternaam, organisatie en afdeling, mailadres en telefoonnummer.
TU/e medewerkers kunnen contact opnemen met de afdeling inkoop van de TU/e voor toegang. Vanaf 2024 kunnen zij onze webshop benaderen via een eigen inkoopportal.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op:

T: 040-2478085

@: salary@euflex.nl

Luna de Plint, kamer 1.140 – TU/e Campus Eindhoven.

Werkstudent

De andere mogelijkheid betreft een oproepkracht die op flexibele basis (0-uren contract) komt werken. Dit noemen we een werkstudent.
Onder werkstudenten wordt verstaan studenten die uitsluitend administratieve of organisatorische werkzaamheden verrichten.
De werkzaamheden zijn meestal incidenteel van aard en hebben geen vaste omvang.

Voor de inschaling gelden vaste afspraken. Het aan een werkstudent toe te kennen salaris wordt NIET bepaald door het aantal behaalde studiepunten maar is een vast uurloon van € 15,87 bruto per uur.

Mocht u toch meer willen betalen aan de student conform het aantal behaalde studiepunten? Dan is die mogelijkheid er ook op het aanvraagformulier.

Bespreek als opdrachtgever met de student of de opdracht het verwerken van vertrouwelijke gegevens omvat, wat er van de student wordt verwacht met betrekking tot deze gegevens en wat de risico’s zijn van het lekken van deze gegevens.

We gaan uit van werving door de TU/e, mocht u willen dat wij de werving van een student-assistent of werkstudent voor u doen kijk dan hier.

Aanmelden Werkstudent

Heb je nog geen inloggegevens als besteller in onze webshop? Stuur dan even een mail naar salary@euflex.nl met je voor-  en achternaam, organisatie en afdeling, mailadres en telefoonnummer.
TU/e medewerkers kunnen contact opnemen met de afdeling inkoop van de TU/e voor toegang. Vanaf 2024 kunnen zij onze webshop benaderen via een eigen inkoopportal.

Onno, Janine, Maarten en Anita helpen u graag!

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

Voor non-EU studenten is meestal een werkvergunning vereist. Als de student een verblijfsvergunning voor studie heeft, wordt de TWV versoepeld afgegeven. Er wordt dan niet getoetst of er iemand anders is binnen Nederland of de EU die deze functie ook zou kunnen doen. Er wordt alleen getoetst of de omstandigheden van de baan in orde zijn. Er geldt dan wel een maximum aantal uren dat de student bij u mag werken, namelijk 16 uur per week of 3 maanden fulltime in juni, juli en augustus.

  • Boete – U riskeert een boete van € 8.000 – 12.000 als u niet in het bezit bent van een TWV voor uw student en de student kan zijn/haar verblijfsvergunning kwijtraken.
  • Verblijfsvergunning – De student dient over een geldige verblijfsvergunning te beschikken.
  • Verblijfsvergunning studie – met een verblijfsvergunning studie mag de student maximaal 16 uur per week of 3 maanden fulltime in juni, juli, augustus werken.
  • Ziektekostenverzekering – De student is verplicht een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten zodra hij inkomen uit arbeid verkrijgt. Een particuliere studentenverzekering volstaat dan niet. De student kan wel aanspraak maken op zorgtoeslag.

Neem contact op met de afdeling Contract & Payroll Services voor meer informatie of klik hieronder om uw student aan te melden.

Aanmelden Studenten

Heb je nog geen inloggegevens als besteller in onze webshop? Stuur dan even een mail naar salary@euflex.nl met je voor-  en achternaam, organisatie en afdeling, mailadres en telefoonnummer.
TU/e medewerkers kunnen contact opnemen met de afdeling inkoop van de TU/e voor toegang. Vanaf 2024 kunnen zij onze webshop benaderen via een eigen inkoopportal.

You and EuFlex.
A match made in Brainport

Heb je een specifieke vraag aan ons, dan kun je die uiteraard altijd aan ons stellen.

Neem contact op
De pointer van EuFlex met op de achtergrond een jongen en meisje aan het praten