Met EuFlex kiest u voor netwerk én expertise

HR Services

Voor personele vraagstukken van uw organisatie

We hebben zeer waardevolle HR expertise opgebouwd uit onze samenwerkingsverbanden met verschillende organisaties, instituten en vanuit onze eigen brede dienstverlening.

 

Onze HR diensten zijn meer dan 10 jaar sterk vertegenwoordigd binnen Start ups, met name waar de (technische) basis is gelegd binnen of in samenwerking met de TU/e en die op weg zijn naar zelfstandigheid én volwassenheid van hun organisatie.

 

Hiermee zijn we vanuit verschillende invalshoeken in staat u te ondersteunen en te adviseren bij alle mogelijke personele vraagstukken. Dit op zowel operationeel, tactisch, als strategisch niveau.

 

HR Vraagstukken

 

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Opzetten en ondersteunen van HR beleid
 • Arbeids juridisch
 • Opzetten beoordelingsystematiek en gesprekkencyclus
 • Subsidie
 • Verzuim
 • Personeelsregelingen
 • Functie- omschrijving, waardering en beloning
 • Ontslagzaken
 • Selectie -en aanname van nieuwe medewerkers
 • Loopbaanontwikkeling 
 • Personeels-en salarisadministratie
 • Pensioen

 

CONTACT

Wil u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op:  040-247 8084 of stuur een mail met uw vraag naar secretariaatEuflex@tue.nl