Skip to main content

HR Ondersteuning. Van Arbeidsvoorwaarden tot Ziekteverzuim

EuFlex ondersteunt bedrijven en organisaties bij de inrichting en uitvoering van hun complete HRM functie. Onze HR expertise (strategisch, tactisch, operationeel) hebben we opgebouwd gedurende 20 jaar in samenwerkingsverbanden binnen de TU/e organisatie en met een grote verscheidenheid aan bedrijven, organisaties en instituten daarbuiten.

Een extra specialisme is het ondersteunen van start-ups waarvoor de (technische) basis is gelegd binnen of in samenwerking met de TU/e en die op weg zijn naar een zelfstandige, volwassen organisatie.

EuFlex ondersteunt bij ondermeer de volgende HR vraagstukken:

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Opzetten en ondersteunen van HR beleid
 • Arbeidsrechtelijk
 • Opzetten beoordelingsystematiek en gesprekkencyclus
 • Verzuim
 • Personeelsregelingen
 • Functieomschrijving, waardering en beloning
 • Ontslagzaken
 • Selectie en aanname van nieuwe medewerkers
 • Loopbaanontwikkeling 
 • Personeels- en salarisadministratie
 • Pensioen

Contact

Wil je weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op

You and EuFlex. A match made in Brainport

Heb je een specifieke vraag aan ons, dan kun je die uiteraard altijd aan ons stellen.

Neem contact op
De pointer van EuFlex met op de achtergrond een jongen en meisje aan het praten