Organisatie

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft een vacature voor een:

Programma Manager Alumnirelaties

(0.6 fte)

Afdeling Fundraising Development

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering, science & technology. We staan bekend om onze grote wetenschappelijke impact en ontwikkeling van technologische innovaties. Onze universiteit staat midden in de samenleving: TU/e zet in op complexe, maatschappelijke uitdagingen door zich met onderwijs en onderzoek specifiek te richten op drie Strategic Areas: Energy, Health en Smart Mobility.

De afdeling alumnirelaties en universiteitsfonds is een nieuwe afdeling, die direct onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur valt. Het doel is om alumni, vrienden en supporters van de universiteit te betrekken bij deze ontwikkelingen en ze hieraan te verbinden door het opbouwen van een duurzame relatie die wederzijds als zinvol wordt ervaren. De verbinding wordt gezocht op kennis, tijd en financiële middelen.

Een persoonlijke en innovatieve benadering is hierbij het uitgangspunt. Daarvoor is een programma, waarbij er gezorgd wordt voor het uitbreiden en onderhouden van contact en zoeken naar manieren die tot het beste resultaat leiden.

Kennis, tijd en financiële middelen van de alumni, vrienden en supporters komen ten goede aan onderwijs, onderzoek en talentontwikkeling, zodat er gezamenlijk voor wordt gezorgd dat de TU/e haar belangrijke rol voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving kan blijven vervullen.

Functie

De universiteit wil een levende en voelbare verbinding maken met haar alumni zowel nationaal als internationaal. Trots op datgene waar de universiteit aan bijdraagt, maar ook trots op haar alumni zijn aspecten die hierbij van belang zijn. Verbinden en binden zijn belangrijke uitgangspunten. Het gaat om een integrale benadering van alumnirelaties. . Je draagt hieraan bij met voorstellen om dit vorm te geven en bent ook in staat hier uitvoering aan te geven.

Om het alumnibeleid een nieuwe boost te geven en het alumniprogramma door te ontwikkelen, zoeken we een Programma Manager Alumnirelaties. Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, organiseren en uitvoeren van een nieuw alumniprogramma. Met name innovatieve en bij de tijdsgeest passende manieren om een warme en duurzame relatie te kunnen opbouwen met alumni zijn belangrijk. Het gaat om de verbinding van alumni op TIME, TALENT and TREASURE. Hierin speelt mee het informeren van alumni, het betrekken van alumni bij de organisatie en het vragen naar hun mening.

In het nieuwe alumnibeleid wil men het accent leggen op de alumni die iets teruggeven aan de alma mater. Dit kan zijn in de vorm van geld, connecties of kennis of anderzijds.

De TU/e hecht waarde aan het oordeel van haar alumni en toetst hoe zij tegen een aantal zaken aankijken. Je draagt bij met innovatieve voorstellen om hier vorm aan te geven. Andere zaken waar je een actieve rol bij speelt, zijn de afstemming met verschillende alumniverenigingen zodat je synergie creëert, een terugkerende grote alumnibijeenkomst, maar ook het doen van voorstellen in het kader van life long learning.

Voor de goede uitstraling is het nuttig om de samenhang tussen de verschillende facultaire alumniprojecten te bevorderen. Daartoe is participatie in interne en externe overleggen relevant. De inrichting van de nieuwe alumnidatabase verdient focus en aandacht, waarbij de eisen van de verschillende stakeholders voldoende worden meegenomen.

Taken:

Samengevat, de functie kent drie hoofdtaken:

1. Ontwikkel en implementeren van integrale beleidsvoorstellen voor alumnirelaties.

2. Uitvoering van projecten in samenwerking met collega’s.

3. Ondersteuning Universiteitsfonds Eindhoven o.a. contacten onderhouden, uitwerking van de acties.

Functie eisen

Je bent een teamspeler die zich thuis voelt in een academische en technologische omgeving en in staat is in te spelen op snel veranderende omstandigheden. We verwachten out of the box denken, daadkracht en resultaatgerichtheid. Je zorgt voor de verbinding van verschillende stakeholders creëren van draagvlak. Je bent in staat om zowel plannen te bedenken, maar die ook om te zetten in effectieve en innovatieve actieplannen en brengt deze tot uitvoering. Je schroomt niet om die ook uit te voeren. Je bent onderdeel van een team van vier personen waarin plannen gezamenlijk afgestemd worden. Draagvlak en commitment binnen de organisatie zijn belangrijk. Omdat de afdeling nieuw is, zijn contouren en plannen nog sterk in ontwikkeling. Pioniersgeest en pro activiteit helpen daarbij. Kennis van online faciliteiten is een must.

We zoeken een kandidaat die voldoet aan de volgende eisen:

· Academisch werk- en denkniveau;

· Ervaring in een universitaire (of vergelijkbare) omgeving is een pre;

· Uitstekende contactuele vaardigheden zijn een vereiste, zowel Nederlands als Engels;

· Omgevingssensitief, zelfstandig, daadkrachtig, teamplayer, resultaatgericht, goed beoordelings-, en inschattingsvermogen.

Aanbod

Het betreft een tijdelijk dienstverband (0.6 fte) voor de periode van één jaar. Dit vanwege de ontwikkeling van de organisatie. De functie is afhankelijk van kennis en ervaring ingedeeld in schaal 10, eventueel uitloop naar schaal 11 van de CAO Nederlandse Universiteiten (schaal 10: minimaal €2.709,= en maximaal € 4.274,= bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling). De eindejaarsuitkering bedraagt 8,3% van het jaarsalaris en de vakantie-uitkering bedraagt 8% van het jaarsalaris. De TU/e biedt verder uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. kinderopvang, minimaal 41 verlofdagen bij een 40-urige werkweek en uitstekende sportfaciliteiten). Overwogen kan worden de aanstelling via Euflex te laten verlopen.

Inlichtingen

Helen van Mierlo + 31 40 2478086

Laden..