Organisatie

De Eindhoven School of Education (ESoE) is het expertisecentrum van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) op het gebied van de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren in het bèta- en techniekdomein. ESoE richt zich op de professionaliteit van leraren omdat juist leraren de bepalende factor zijn voor de kwaliteit van onderwijs. ESoE is actief op drie gebieden:

Studeren: ESoE verzorgt een masteropleiding Science Education and Communication(SEC), die onder meer opleidt tot leraar met een eerstegraads bevoegdheid in het voorbereidend hoger onderwijs in wiskunde, natuurkunde, scheikunde of informatica. Ook biedt de ESoE een educatief keuzepakket aan voor bachelorstudenten.

Onderzoek: ESoE verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de onderwijswetenschap, meer in het bijzonder onderzoek naar de innovatie van onderwijs.

Innoveren: ESoE ondersteunt en bevordert onderwijsinnovaties door middel van professionalisering, consultancy en samenwerkingsprojecten bij de TU/e en bij onderwijsinstellingen in de regio.

De TU/e werkt al lange tijd aan het opleiden van leraren in de bètavakken, in nauwe samenwerking met het beroepenveld waarin leraren werkzaam zijn.

Functie

Wij zijn voor ESoE op zoek naar een enthousiaste zelfstandige collega die op de hoogte is van het reilen en zeilen van universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) en die zich in wil zetten het begeleiden van aanstaande bètaleraren voor het voortgezet onderwijs, met name in het begeleiden van stages en deelnemen aan regionale samenwerkingsverbanden in het kader van ‘samen opleiden’.

‘Samen opleiden’

Het opleiden van leraren vindt meer en meer op de scholen plaats, naast de meer theoretische vakken op de opleidingen. Binnen de regio’s Noord-Brabant en Limburg bestaan verschillende regionale samenwerkingsverbanden (met o.a. Ons Middelbaar Onderwijs, Academische Opleidingsscholen) die samen richting geven aan dit opleiden in de school. Eindhoven School of Education (ESoE) neemt ook deel aan deze samenwerkingsverbanden, waarin samen met leraren en lerarenopleiders wordt gewerkt aan het vaststellen van leer- en onderzoeksdoelen en het bewerkstelligen van doorlopende leerlijnen.

Zo worden er bijvoorbeeld stage-opdrachten of workshops voor de aanstaande leraren ontworpen. Naast het samen opleiden van de studenten, wordt in deze groepen ook gewerkt aan de professionalisering van stagebegeleiders: hoe coach je de stagebegeleider van een aanstaande leraar?

Begeleiden van stages

ESoE vindt het belangrijk dat haar studenten op de stageplek goed worden begeleid vanuit het instituut. Elke student krijgt daarom een instituutsopleider toegewezen die vanuit ESoE de stage begeleidt en aan het eind ook beoordeelt. Tijdens hun stage krijgen de studenten intervisie op het instituut. Het idee van dit instituutsdeel is dat studenten gebeurtenissen uit de stage gaan verbinden aan theorie en hun ervaringen bespreken met medestudenten onder leiding van een mentor.

Als nieuwe collega wordt van je verwacht dat je deelneemt aan de regionale werkgroepen (ontwerpen onderzoeksgroepen) om de ESoE goed te vertegenwoordigen. Daarnaast word je ingezet als instituutsopleider en mentor. De focus van het werk ligt in de contacten met de scholen, zodat je een brugfunctie kunt bekleden tussen de stage en de andere vakken van de opleiding, zoals onderwijskunde, onderzoek van onderwijs en bètadidactisch ontwerpen. Jouw expertise verbindt de lerarenopleiding met de praktijk op een regionaal niveau. Deze expertise betekent ook dat je in de opleiding zelf de praktijk vertegenwoordigt.

Functie eisen

– Academische opleiding onderwijskunde of 2e graads docenten opleiding;

– Kennis van c.q. ervaring in het voortgezet onderwijs is een pré evenals kennis vanuniversitaire lerarenopleidingen (ulo’s)

– Teamplayer

– Goede communicatieve vaardigheden

– Uitstekende spreek- en schrijfvaardigheid in het Nederlands en het Engels.

Aanbod

Het gaat voorlopig om een “docent” functie ( 0.4 fte) eventueel in combinatie met postdoc activiteiten.

Als de kandidaat interesse heeft in en voldoende gekwalificeerd is voor onderzoekstaken kan de aanstellingsomvang in overleg uitgebreid worden tot 0.6 fte ten behoeve van onderzoeksopdrachten.

Het salaris zal liggen op het niveau van docent (4-3), te weten (min. schaal 10) 2790 en 5127 (max. schaal 11).

Aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een vaste 13e maand uitkering en 41 vakantiedagen op fulltimebasis.

Aanstelling in beginsel twee keer een jaar en geschiedt in eerste instantie een jaar via Euflex.

Inlichtingen

Cécile Gijsbers 040-2474055, cgijsbers@tue.nl

Laden..