Organisatie

De faculteiten AP en EE hechten een groot belang aan goed onderwijs. De opleidingscommissie heeft een belangrijke rol in de zorg voor kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteitscultuur binnen de faculteit. De opleidingscommissie heeft als wettelijke taak om, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan het faculteitsbestuur over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De opleidingscommissie heeft instemmings- en adviesrecht ten aanzien van het Onderwijs- en Examenreglement. De opleidingscommissie is de plek waar de expertise over de opleiding zich bevindt. Hier komen alle beslissingen van verschillende bestuurslagen samen. Een opleidingscommissie bestaat uit docenten en studenten van een opleiding en behartigt de belangen van studenten en docenten.

Een kritische factor bij goed onderwijs is dat docenten goed toegerust moeten zijn voor het geven van onderwijs. De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een belangrijk instrument voor het ontwikkelen en het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs door docenten. De BKO-commissie is verantwoordelijk voor het beoordelen van de didactische kwaliteiten van de docenten binnen het kader van de regeling Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

Functie

Als secretaris opleidingscommissie ondersteun je de werkzaamheden van de vier opleidingscommissies binnen de faculteiten AP en EE. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• het voorbereiden (in samenspraak met de voorzitter), plannen en organiseren van vergaderingen van de opleidingscommissies inclusief de agendavoorbereiding, de verspreiding van de vergaderstukken, de verslaglegging en de archivering;

• het afhandelen van actiepunten naar aanleiding van de vergadering, waaronder het opstellen van adviezen;

• het afhandelen van in- en uitgaande correspondentie;

• het bewaken van de actiepuntenlijst en het monitoren van gemaakte afspraken;

• het opstellen van het jaarverslag opleidingscommissie;

• het bewaken van het rooster van aantreden en aftreden;

• het opstellen van de jaaragenda en het bewaken daarvan;

• het plannen van het vergaderrooster in afstemming met andere gremia.

Als secretaris BKO-commissie ondersteun je de werkzaamheden van beide BKO-commissies binnen de faculteiten AP en EE. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• het plannen en organiseren van vergaderingen van de BKO commissies inclusief de agendavoorbereiding, de verspreiding van de BKO portfolio’s/video’s, het verzamelen van de feedback van de leden, de verslaglegging en de archivering;

• het afhandelen van actiepunten naar aanleiding van de vergadering, waaronder het opstellen en versturen van de feedback naar de kandidaten en het aanvragen/verstrekken van het BKO certificaat, inclusief archivering.

Functie eisen

Wij zoeken een kandidaat met de volgende ervaring en eigenschappen:

• tenminste een afgeronde MBO+ opleiding;

• uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en het Engels;

• affiniteit met de wet- en regelgeving en kwaliteitsprocessen binnen het wetenschappelijk onderwijs;

• affiniteit met en goede beheersing van moderne digitale computersystemen, inclusief routinematige en flexibel gebruik van MS office programma’s;

• gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en formele procedures;

• kan goed plannen en organiseren;

• kan goed luisteren en essentiële informatie filteren;

• kan snel en adequaat afspraken en besluiten vastleggen;

• is integer, accuraat en zorgvuldig;

• is service- en resultaatgericht en initiatiefrijk;

• is in staat zich snel alle relevante informatie eigen te maken m.b.t. tot de opleiding.

Aanbod

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van één jaar voor 0,8 fte. Bij goed functioneren en gelijkblijvende omstandigheden kan het dienstverband worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, minimaal € 2.367,= bruto per maand bij volledige werktijd en maximaal € 3.196,= (schaal 7 CAO Nederlandse Universiteiten). Daarnaast bieden we goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%, een vakantie-uitkering van 8%, diverse opleidingsmogelijkheden en uitstekende sportfaciliteiten.

Afhankelijk van CV en werkervaring behoort een aanstelling via EUFLEX (detacheringsbureau van de TU/e) tot de mogelijkheden.

Inlichtingen

Linde Keverkamp + 31 40 2476303

Laden..