Organisatie

Voor deEindhoven School of Education zijn wij op zoek naar een enthousiaste zelfstandige collega die op de hoogte is van het reilen en zeilen van universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) en die zich in wil zetten de opleidingen aantrekkelijker te maken voor (aanstaande) leraren met ambities. De medewerker komt op het volgende project te werken: Met de VSNU leraren-agenda hebben de universiteiten de afgelopen jaren stappen gezet op weg naar meer universitaire leraren in het voorgezet onderwijs. Voor de komende periode (tot/met december 2020) heeft de VSNU twee actielijnen geformuleerd die moeten bijdragen aan het realiseren van de ambitie om de totale instroom in de ulo’s te verdubbelen: 1) vergroten toegankelijkheid lerarenopleiding 2) innovatie lerarenopleidingen. Per actielijn zijn er diverse werkpakketten opgesteld waaraan ulo’s in verschillende samenwerkingsverbanden werken om de ambities te realiseren.

ESoE werkt samen met de collega-opleiders van de Radboud Docenten Academie (RDA) van de Radboud Universiteit Nijmegen, aan het werkpakket met de volgende onderdelen:

1. Verbreding initiële opleidingsaanbod door middel van bi-diplomering.

2. Aanbrengen van specialisatie-opties voor studenten (bijvoorbeeld door challenge based learning en gepersonaliseerde leerpaden).

3. Het opzetten van honoursprogramma’s ter aanvulling op het initiële opleidingsaanbod.

ESoE is de kartrekker voor het verbredings- en specialisatieonderdeel (resp. punt 1 en 2). Daarom zijn we nu, per direct, op zoek naar een medewerker (van 0,6-0,8 fte) die zelfstandig in een team van collega-opleiders van ESoE vormen van verbreding en specialisaties gaat bedenken, aanbevelen en realiseren (denk o.a. aan inventariseren, ontwerpen, pilots, best practices, etc.). De activiteiten zullen niet alleen in nauwe samenwerking met de RDA, maar ook in overleg met de andere ulo’s uitgevoerd worden. Doel is met aanbevelingen te komen die elke ulo zou kunnen overnemen.

Het project is al gestart (september 2019) en loopt door tot december 2020.

Functie

Als je toekomstige collega’s, de aanstaande leraren in het voortgezet onderwijs, en hun begeleiding je zeer ter harte gaan, als je geïnspireerd wordt door het bedenken van onderwijsexperimenten en/of curricula en je wilt graag meer weten over de werkwijzen van andere universitaire lerarenopleidingen, dan ben je de persoon die wij zoeken voor dit project.

Functie eisen

– Kennis van (Nederlandse) lerarenopleidingen door studie (master of bvk research master) dan welwerkzaamheden daarbinnen.

– Academisch werk – en denkniveau.

– Doortastend, analytisch en zelfstandig.

– In verband met rapportages zijn goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van belang.

Aanbod

Een salaris, passend bij de geboden kennis en ervaring, tussen schaal 8 en schaal 10, conform CAO Nederlandse Universiteiten.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature dan kun je reageren door een motivatie en CV te sturen naar Marijella van der Klugt, m.g.v.d.klugt@tue.nl of Cécile Gijsbers, cgijsbers@tue.nl

Inlichtingen

Marijella van der Klugt 040 2476345 / 040 2478081

Laden..