Functie

De manager Strategy & Consultancy geeft leiding aan het team Strategy & Consultancy binnen de Dienst Real Estate van de Technische Universiteit Eindhoven.

Dit team bestaat uit 3 clusters:

 • Strategische vraagarticulatie en ruimtebeheer
 • Campusontwikkeling en derden op de campus
 • (Technisch) advies en nauwkeurige en actuele beleidsontwikkeling.

De taken van de afdeling Strategy & Consultancy zijn:

 • Het opstellen van een vastgoedstrategie voor de TU/e en derden op de campus gebaseerd op de ontwikkelingen en beleidsdoelstellingen van de universiteit, maar ook op ontwikkelingen in de stad en de regio.
 • Beleid formuleren over de integrale kwaliteit en bouwkosten, veiligheid, duurzaamheid en energiehuishouding op de TU/e Campus.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven waarbij een positief kritische beschouwing meegewogen wordt.
 • Adviseren van andere onderdelen van zowel Real Estate (RE) als andere TU/e service afdelingen en faculteiten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarbij verantwoordelijk voor de initiatieffase van projecten en het opstellen van programma’s van eisen ten behoeve van projecten en vervangingen. Uitgangspunt is de functionaliteit van de buitenruimte en gebouwen in de context van de doelstellingen van de TU/e (onderwijs, onderzoek en valorisatie) waarbij een balans wordt gezocht tussen innovatieve en bewezen technieken.
 • Het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van onderwijsruimten, kantoorruimten en onderzoeksfaciliteiten binnen het universiteitscomplex in m2 en kwaliteit binnen de kaders van de TU/e.
 • Het in behandeling nemen en prioriteren op basis van relevantie van in omvang variërende ruimte verzoeken.

De advisering heeft betrekking op:

 • Projecten en tevens een toetsende rol bij ontwerp en de uitvoering door derden.
 • Beheer en Onderhoud als het gaat om integrale kwaliteit van gebouwen en terrein en meerjaren onderhoudsplanningen.
 • Programmateam bij het uitwerken van ruimte aanvragen, programmatische ontwikkelingen enaanvragen van derden op het terrein.

De afdeling Strategy & Consultancy bestaat uit ca 20 medewerkers. Binnen het team zijn onder meer de volgende expertises vertegenwoordigd: ruimtelijke en functionele huisvestingsdeskundigheid, bouwkundig, werktuigbouwkundig, WKO, elektrotechnisch, gebouwautomatisering, brandveiligheid, laboratoriumdeskundigheid, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, werkplekconcepten en kostendeskundigheid.

Als manager Strategy & Consultancy, vervul je onder meer de volgende taken:

 • Leidinggeven aan, en coachen van de medewerkers, zodanig dat kwaliteit en professionaliteit zich verder ontwikkelen
 • Het managen van de TU/e vastgoedportefeuille en verlenen van vastgoedadvies
 • Fungeren als relatiebeheerder richting de faculteiten en andere stakeholders met betrekking tot vastgoed vraagstukken
 • Definiëren en vertalen van de klantvraag zodat er gewerkt kan worden aan mogelijke oplossingen
 • Verder vormgeven, professionaliseren en uitbouwen van de afdeling Strategy & Consultancy waarbij ook kritisch gekeken wordt naar de bestaande processen
 • Op strategisch niveau (gevraagd en ongevraagd) adviseren over complexe bouwkundige, technische en vastgoed-vraagstukken, samen met de medewerkers van het team
 • Op basis van visie, eigen kennis en kunde bijdrage leveren aan de totstandkoming van het totale technische beleid van Real Estate

Het bovenstaande dient te worden gerealiseerd door actief de verbinding en samenwerking te zoeken met ander afdelingen binnen de dienst alsmede met andere diensten en faculteiten.

Functie eisen

 • Relevante opleiding op academische niveau, bijvoorbeeld (technische) bedrijfskunde, bestuurskunde, bouwkunde of MRE/vastgoedkunde
 • Aantoonbare ervaring in danwel sterke kennis van/affiniteit met vastgoed/gebouwen
 • Ruime (minimaal 10 jaar) aantoonbare managementervaring op het gebied van strategische advisering in de vastgoedsector bij voorkeur bij een soortgelijke complexe organisatie, waarbij ook ervaring is opgedaan met procesmanagement en afdelingsontwikkeling
 • Bewezen leidinggevende kwaliteiten en ervaring als people manager
 • Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal.

De manager Strategy & Consultancy is een stevig en verbindend leider die zich gemakkelijk en flexibel beweegt binnen de diverse culturen. Zij/hij communiceert gemakkelijk op alle niveaus en weet teamgeest te creëren door inspirerend en motiverend leiderschap.

Aanbod

De Dienst Real Estate van de TU/e biedt een verantwoordelijke en boeiende functie in een dynamische organisatie die sterk in ontwikkeling is. De TU/e is een internationale en toch persoonlijke universiteit. Je zit midden tussen de studenten, op een groene campus op loopafstand van het centraal station. Naast prachtige architectuur vind je hier gevarieerde werkplekken en uitstekende sportfaciliteiten.

Deze fulltime functie is ingedeeld in schaal 13 van de CAO Universiteiten. (€ 6.002 tot maximaal € 7.305 bruto per maand bij fulltime dienstverband). Een dienstverband voor 0.8 fte is eventueel bespreekbaar.

De arbeidsvoorwaarden omvatten verder o.a. 8% vakantiegeld, een vaste 13e maand, 41 vakantiedagen bij een fulltime 40-urige werkweek, een aantrekkelijke pensioenregeling (ABP), uitstekende sportfaciliteiten en kinderopvang.

Daarnaast:

 • Gunstige regeling voor meer vakantiedagen of een sabbatical
 • Keuzemodel voor extra secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Werktijden in overleg (hybride werken) voor een optimale balans tussen werk en privé
 • Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en een tegemoetkoming voor reiskosten woon-werkverkeer, thuiswerken en internet

Organisatie

De TU/e is een toonaangevende internationale universiteit die ingenieurs van de toekomst opleidt en de grenzen van wetenschap en technologie verlegt voor een betere wereld. Op de levendige en inspirerende campus werkt en studeert een internationale gemeenschap van bijna 7.000 medewerkers en 13.000 studenten.

Binnen de TU/e draait het om mensen. De campus, gesitueerd in de binnenstad van Eindhoven, fungeert als thuisbasis voor de TU/e community. Een plek waar studenten en medewerkers zich thuis voelen ongeacht hun achtergrond, nationaliteit of geloofsovertuiging en waar excellentie bereikt wordt. Het doel is om de campus verder te ontwikkelen tot een inspirerende en professionele plek voor onderwijs, onderzoek, werk en recreatie.

Echter de TU / e-campus is niet alleen een universiteitscampus. Er worden living labs gecreëerd om relevante kennisintensieve en innovatieve bedrijven aan te trekken, die bijdragen aan de missie van de universiteit en de Brainport regio. De campus van de toekomst zal worden gedragen door de studenten, medewerkers en R&D-professionals die er verblijven. Samen vormen ze een bloeiende gemeenschap met de universiteit als kern. De universiteit is zeer dynamisch op het gebied van nieuwe onderzoeken en bijbehorende laboratoria, daarnaast groeit de wetenschappelijke staf en het aantal studenten. Het is zoeken naar de juiste inpassing van bijvoorbeeld nieuwe laboratoria in beperkt beschikbare ruimte. De huisvestingsbehoefte dient blijvend te worden aangepast aan nieuwe onderwijs- en onderzoeksbehoeften met toepassing van innovaties zoals bijvoorbeeld digitalisering. Investeringen zullen worden gedaan voor zover de solvabiliteit en de interne huisvestingsnorm dit toestaan.

Met de vastgoedstrategie Campus 2030 wil de TU/e een internationale hightech omgeving creëren, in het hart van Brainport Eindhoven, waar mensen centraal staan en zich vrij voelen om ideeën uit te wisselen, initiatieven te nemen en om samen te werken. Dit vraagt om voortdurende aanpassingen van de campus.

Real Estate is één van de centrale diensten van de TU/e en is verantwoordelijk voor de totale vastgoedontwikkeling, het parkmanagement en de 75 hectare terreinen vande TU/e Campus. Voor de TU/e zelf verzorgt zij het projectmanagement en het beheer van alle gebouwen, installaties en infrastructuur van deTU/e campus. Real Estate (RE) heeft een adviserende rol naar het College van Bestuur, de faculteiten en de diensten op huisvestingsgebied. Er is er sprake van een klant/opdrachtgever relatie voor huisvestingsprojecten.

Inlichtingen

Cécile Gijsbers 040-2474055/ 06-51164692

Laden..