Organisatie

Euflex B.V. is een 100% dochter onderneming van TU/e Participations van de Technische Universiteit Eindhoven. Het bedrijf bestaat inmiddels 23 jaar, heeft een personeelsomvang van ca 20 gedreven professionals en is gevestigd in het hart van de TU/e Campus. Euflex ondersteunt bij personele ontwikkeling en bemiddelt in vaste en tijdelijke banen binnen de TU/e organisatie. De dienstverlening van Euflex richt zich naast werving en selectie op detacheren, payrolling, uitzenden en loopbaanadvies. Euflex heeft naast haar TU/e focus ook een extern gericht ontwikkelscenario geformuleerd onder het label EuFlex Technificent. Deze afdeling slaat de brug tussen TU/e talent en de arbeidsmarkt door te bemiddelen in technische (bij-)banen bij bedrijven in de Brainportregio. Opdrachtgevers van Euflex zijn, naast de Universiteit, veelal technisch georiënteerde bedrijven, al of niet behorend tot het netwerk van de TU/e. Wegens het aflopen van de termijn van de huidige externe commissaris ontstaat er ruimte voor een nieuw extern lid in de Raad van Commissarissen.

Functie

De Raad van Commissarissen van Euflex B.V. bestaat uit drie commissarissen: de directeur van TU/e Participaties, een TU/e commissaris en een externe commissaris. De Raad houdt toezicht op en geeft advies aan de vennootschap.

Het toezicht en het advies betreffen onder andere:

 • de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de vennootschap
 • het financiële verslagleggingsproces

De Raad van Commissarissen komt 4 keer per jaar bijeen. Daarnaast vindt er incidenteel extra overleg (op gezamenlijk of individueel niveau) plaats indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De totale tijdsbesteding is circa 30 uur per jaar.

Functie eisen

In de rol van externe commissaris fungeert u als allround sparring partner voor de directie. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt gestreefd naar diversiteit en complementariteit. Voor een succesvolle invulling gelden de volgende algemene vereisten c.q. competenties:

 • onafhankelijkheid
 • helikopterview
 • kritisch en analytisch vermogen
 • open staan voor de mening van anderen
 • bestuurlijke intelligentie

Specifieke vereisten voor deze functie:

 • regionale verbondenheid met Zuidoost Brabant/ Brainport regio (wonen/werken)
 • stevig netwerk binnen high tech bedrijven in betreffende regio
 • kennis van de (regionale) arbeidsmarkt en de te verwachten ontwikkelingen
 • relevante ervaring (ook commercieel) opgedaan in eindverantwoordelijke positie
 • visie met betrekking tot aansluiting van universitair onderwijs op de arbeidsmarkt
 • ervaring met een toezichthoudende rol is een pré

Aanbod

Het betreft een bezoldigde benoeming voor een periode van 2 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.

Voor meer informatie over dit commissariaat kunt u contact opnemen met de heer Leo Robben, directeur van Euflex.

Telefoon: 040-2474635.

E-mail: lrobben@tue.nl

Solliciteren kan tot en met 14 augustus 2022.

Inlichtingen

Cécile Gijsbers, senior consultant, 06-51164692, cgijsbers@tue.nl

Laden..