Organisatie

De TU/e is een internationaal vooraanstaande technische universiteit, gespecialiseerd in Engineering Science & Technology. Met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek zorgen we voor vooruitgang van technische wetenschappen en de ontwikkeling van technologische innovaties. Zo draagt de TU/e bij aan de groei van welvaart en welzijn in de eigen regio én daarbuiten.

Binnen de TU/e draait het om mensen, ook als het om huisvesting gaat. Het doel is om de campus verder te ontwikkelen tot een inspirerende en professionele plek voor onderwijs, onderzoek, werk en recreatie voor zo’n 15.000 studenten en 3.500 medewerkers.

Maar de TU / e-campus is niet alleen een universiteitscampus. Er worden living labs gecreëerd om relevante kennisintensieve en innovatieve bedrijven aan te trekken, die bijdragen aan de missie van de universiteit en Brainport. De campus van de toekomst zal worden gedragen door de studenten, medewerkers en R&D-professionals die er verblijven. Samen vormen ze een bloeiende gemeenschap met de universiteit als kern. De campusstrategie voor 2030 houdt rekening met het feit dat het aantal studenten en personeel de komende jaren zal groeien. De huisvestingsbehoefte dient blijvend te worden aangepast aan nieuwe onderwijs- en onderzoeksbehoeften met toepassing van innovaties zoals bijvoorbeeld digitalisering.

Functie

In verband met pensionering van het huidige afdelingshoofd is de TU/e op zoek naar een:

Afdelingshoofd Beheer & Onderhoud bij de Dienst Huisvesting

van de Technische Universiteit Eindhoven

Een verbindend manager met oog voor mens en resultaat

Dienst Huisvesting telt ongeveer 70 medewerkers, verdeeld over vier afdelingen: Strategie & Programma, Advies & Beleid, Projecten en Beheer & Onderhoud. Vanuit deze organisatieonderdelen worden diensten verricht voor zowel interne (TU/e) als externe klanten (bijvoorbeeld Fontys) op de campus.

Het Hoofd Beheer & Onderhoud geeft leiding aan de 12 medewerkers van de afdeling die verantwoordelijk is voor de planning en uitvoering van de dagelijkse en vervangende onderhoudsprojecten ten behoeve van het beheer, de installatie en de bedrijfsvoering van alle gebouwgebonden (veiligheids-)installaties en ten behoeve van het beheer van de terreinen en de infrastructuur op de TU/e campus.Verantwoordelijkheden en taken van het afdelingshoofd bestaan onder andere uit:

  • Inrichten en optimaliseren van de processen met betrekking tot het Beheer en Onderhoud;
  • Ontwikkelen, formuleren en implementeren van het integrale, operationeel/tactische onderhoudsbeleid van de TU/e;
  • Opstellen van de onderhoudsbegroting;
  • Inventariseren, formuleren en actualiseren van de TU/e brede onderhoudsbehoefte;
  • Adviseren bij veranderingen in de wetgeving betreffende het technisch beheer.

Daarnaast maakt u onderdeel uit van het MT van Dienst Huisvesting en geeft u mede sturing aan de ontwikkeling van de dienst.

Bij genoemde verantwoordelijkheden en taken dienen zowel het hoofd als de medewerkers binnen de afdeling Beheer en Onderhoud vooral te opereren vanuit een regie rol.

Functie eisen

  • Ruime managementervaring, bij voorkeur minimaal 10 jaar,binnen gebouwbeheer in een soortgelijke complexe organisatie, waarbij aantoonbare ervaring is opgedaan met onderhoudsmanagement, procesmanagement en afdelingsontwikkeling;
  • HBO+/academisch werk- en denkniveau;
  • Bewezen leidinggevende kwaliteiten en ervaring als people manager;
  • Relevante opleiding opHBO+/academische niveau, bijvoorbeeld bouwkundig of installatietechniek.

Het nieuwe hoofd Beheer & Onderhoudis een verbindend leider die zich gemakkelijk en flexibel beweegt binnen de diverse culturen.Als persoon beschikt u over een resultaatgerichte instelling en een goed ontwikkeld gevoel voor kosten en baten, zonder de belangen van de (interne) klant en de kwaliteit uit het oog te verliezen. U communiceert gemakkelijk op alle niveaus en u weet teamgeest te creëren door inspirerend en motiverend leiderschap.

U bent een overtuigend en een vertrouwenwekkendgesprekspartnerop alle niveaus. U beschikttevens over een goed ontwikkeld politiek inzicht, kunt goed omgaan met wisselende in- en externe belangen en omstandigheden maar weet wel de gekozen lijn vast te houden.

Maar het hoofd Beheer & Onderhoud is bovenal een “mensen-manager” gericht op persoonlijke ontwikkeling en met een scherp oog voor de weerslag van veranderingen op de medewerkers.

Aanbod

Een uitgebreid functieprofiel kan op verzoek worden toegezonden.

Wij streven ernaar het tempo van de procedure hoog te houden. Uw sollicitatie wordt derhalve direct na ontvangst in behandeling genomen.

[

Inlichtingen

Cécile Gijsbers 040-2474055

Laden..