Organisatie

De TU/e is een internationaal vooraanstaande technische universiteit, gespecialiseerd in Engineering Science & Technology. Met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek zorgen we voor vooruitgang van technische wetenschappen en de ontwikkeling van technologische innovaties. Zo draagt de TU/e bij aan de groei van welvaart en welzijn in de eigen regio én daarbuiten.

Binnen de TU/e draait het om mensen, ook als het om huisvesting gaat. Het doel is om de campus verder te ontwikkelen tot een inspirerende en professionele plek voor onderwijs, onderzoek, werk en recreatie voor zo’n 15.000 studenten en 3.500 medewerkers.

Maar de TU / e-campus is niet alleen een universiteitscampus. Er worden living labs gecreëerd om relevante kennisintensieve en innovatieve bedrijven aan te trekken, die bijdragen aan de missie van de universiteit en Brainport. De campus van de toekomst zal worden gedragen door de studenten, medewerkers en R&D-professionals die er verblijven. Samen vormen ze een bloeiende gemeenschap met de universiteit als kern. De campusstrategie voor 2030 houdt rekening met het feit dat het aantal studenten en personeel de komende jaren zal groeien. De huisvestingsbehoefte dient blijvend te worden aangepast aan nieuwe onderwijs- en onderzoeksbehoeften met toepassing van innovaties zoals bijvoorbeeld digitalisering.

Voor de afdeling Advies & Beleid bestaat de vacature van

Afdelingshoofd Advies & Beleid

Een verbindend manager die als boegbeeld voor het team fungeert

Momenteel wordt deze functie van hoofd Advies & Beleid ingevuld door een interim manager.

Functie

Het hoofd Advies & Beleid geeft leiding aan het team Advies & Beleid dat verantwoordelijk is voor het beleid inzake veiligheid en technische kwaliteit. De afdeling adviseert de overige teams binnen de Dienst huisvesting op strategisch, tactisch en operationeel niveau, is verantwoordelijk voor het opstellen van programma’s van eisen voor projecten van vervangingen.

De afdeling Advies & Beleid bestaat uit 6 medewerkers. Binnen het team zijn onder meer de volgende expertises vertegenwoordigd: bouwkundig, werktuigbouwkundig, WKO, elektrotechnisch, gebouwautomatisering, laboratoriumdeskundigheid, duurzaamheid en kostendeskundigheid.

Als hoofd van de afdeling Advies & Beleid, vervult u onder meer de volgende taken:

·leidinggeven aan en coachen van de medewerkers, zodanig dat kwaliteit en professionaliteit zich verder ontwikkelen;

·verder vormgeven, professionaliseren en uitbouwen van de afdeling Advies & Beleid waarbij ook kritisch gekeken wordt naar de bestaande processen;

·op strategisch niveau (gevraagd en ongevraagd) adviseren over complexe bouwkundige, technische en vastgoed-vraagstukken, samen met de medewerkers van het team;

·in overleg met de faculteiten (gebruiker) en College van Bestuur (klant) integraal het werkveld van Dienst Huisvesting kunnen uitdragen;

Naast functie als hoofd van de afdeling Advies en Beleid tevens deelnemen aan het MT van Dienst Huisvesting en daarmee mede sturing geven aan de ontwikkeling de dienst.

Functie eisen

  • Ruime (minimaal 10 jaar) aantoonbare managementervaring op het gebied van strategische advisering in de vastgoedsector bij voorkeur bij een soortgelijke complexe organisatie, waarbij ook ervaring is opgedaan met procesmanagement en afdelingsontwikkeling;
  • Bewezen leidinggevende kwaliteiten en ervaring als people manager;
  • Relevante opleiding op HBO+/academische niveau, bijvoorbeeld bouwkundig.
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden zowel richting inhoudelijke deskundigen als niet inhoudelijk betrokkenen

Het nieuwe hoofd Advies & Beleidis een stevig en verbindend leider die zich gemakkelijk en flexibel beweegt binnen de diverse culturen. U communiceert gemakkelijk op alle niveaus en weet teamgeest te creëren door inspirerend en motiverend leiderschap.

Kan goed luisteren en is een overtuigend en een vertrouwenwekkend gesprekspartner op alle niveaus die inscenario’s denkt en kan uitleggen hoe vragen aangepakt en ingevuld kunnen worden.

U beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor complexe politiek-bestuurlijke organisaties, kan goed omgaan met wisselende in- en externe belangen en omstandigheden maar weet wel de gekozen lijn vast te houden. Maar het hoofd Advies & Beleid is bovenal een “people-manager” gericht op persoonlijke ontwikkeling en op samenhang en samenwerking met andere afdelingen en projecten.

Aanbod

Een uitgebreid functieprofiel kan op verzoek worden toegezonden.

Wij streven ernaar het tempo van de procedure hoog te houden. Uw sollicitatie wordt derhalve direct na ontvangst in behandeling genomen.

Inlichtingen

Cécile Gijsbers 040-2474055/ 06-51164692

Laden..