Organisatie

De Eindhoven School of Education (ESoE) is het expertisecentrum van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) op het gebied van de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren in het bèta- en techniekdomein. ESoE is actief op drie gebieden:

Studeren

ESoE verzorgt een masteropleiding Science Education and Communication, die onder meer opleidt tot leraar voorbereidend hoger onderwijs in wiskunde, natuurkunde, scheikunde, onderzoek en ontwerpen of informatica. Door de flexibele opbouw van deze masteropleiding is het ook mogelijk in je Bachelor een opleiding tot tweedegraads docent te volgen.

Onderzoek

ESoE verricht wetenschappelijk onderzoek naar de professionele ontwikkeling van (a.s.) docenten, in het bijzonder met betrekking tot bèta- en techniekeducatie.

Innoveren

ESoE ondersteunt en bevordert onderwijsinnovaties door middel van professionalisering, consultancy en samenwerkingsprojecten bij de TU/e en bij onderwijsinstellingen in de regio.

Functie

Docent/ontwikkelaar voor het efficiënt herinrichten van portfolio en stagemonitoring op afstand

Samen met de coordinator werkplekleren en andere docenten van ESoE werkt u aan het herinrichten van het portfolio waarin studenten van de lerarenopleiding hun leer- en school ervaringen bij elkaar brengen. Het huidige portfolio is omvangrijk en zeer bewerkelijk voor student en docent. Er bestaan concrete ideeën om meer gebruik te gaan maken van compacte reflectie en rapportage vormen zoals: storyline, videopitch (in plaats van tekst), zelftests in plaats van een deel van de geschreven reflecties. Deze moeten worden uitgewerkt en getest. Daarnaast bestaan voor het studieonderdeel verschillende websites die gebundeld dienen worden. Onderdeel daarvan is ook het kunnen delen een map met daarin de file(s) die het portfolio omvat met opleiders binnen de TU/e en in de school. Voor het technische deel is ondersteuning mogelijk. Concreet doel van het project is het terugbrengen van studiebelasting van studenten en werkbelasting bij docenten. Behoud van kwaliteit is hierbij een vereiste.

Functie eisen

ESoE vraagt een docent, een afgestudeerde van de master Science Education & Communication (SEC), of een master student van een vergelijkbare opleiding. Bijvoorbeeld onderwijskunde.

Ervaring is niet per se noodzakelijk. Wel affiniteit met kwaliteit, onderwijsinnovatie en de doelgroep docenten en studenten.

Aanbod

Er wordt uitgegaan van detachering via Euflex met een omvang van in beginsel 1 a 2 dagen of een aantal dagdelen per week tot het einde van 2019.

Salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en afhankelijk van achtergrond en ervaring van de kandidaat.

Aanvang op zo kort mogelijke termijn.

NB Binnen ESoE komen regelmatig vacatures vrij binnen onderwijs ontwikkelprojecten. In overleg is een uitbreiding van de taken met taken binnen die projecten bespreekbaar.

Inlichtingen

Cécile Gijsbers 040-2474055

Laden..