Organisatie

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een internationaal vooraanstaande technische universiteit, gespecialiseerd in Engineering Science & Technology. Met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek zorgen we voor vooruitgang van technische wetenschappen en de ontwikkeling van technologische innovaties.

Of het nu gaat om onderwijs, onderzoek, valorisatie of supportprocessen: binnen de TU/e draait alles om mensen. De slogan van de TU/e is niet voor niets: TU/e, where innovation starts and where people matter.

In het strategisch plan 2030 staat beschreven dat TU/e de ambitie heeft om uit te groeien tot een belangrijke spil in een hightech innovatie-ecosysteem van wereldformaat.

Deze doelstelling kan alleen worden gerealiseerd wanneer professionals van zowel de wetenschappelijke als de ondersteunende staf samenwerken op basis van hun eigen professionaliteit en gedeelde doelen. De snelle groei in zowel aantallen studenten als medewerkers gecombineerd met het hoge ambitieniveau van de TU/e zorgen voor grote strategische uitdagingen. Ook op het gebied van Human Resources.

Recentelijk is de vacature ontstaan van

Directeur HR

Een verbindend leider met visie en daadkracht

Functie

Deze functie is van groot strategisch belang voor de organisatie.

De HR directeur is verantwoordelijkheid voor alle HR prioriteiten, waaronder recruitment, internationalisering, diversiteit, professional development, vitaliteit en veiligheid, inclusief de aansturing van de dienst Personeel en Organisatie.

Zij/hij is eindverantwoordelijk met betrekking tot management en strategie van de Dienst.

Om goed aan te kunnen sluiten op de wensen van de business (onderzoek & onderwijs) is een nauwe samenwerking met alle betrokken interne en externe stakeholders van groot belang.

Niet het principe “u vraagt, wij draaien” is het uitgangspunt van de dienstverlening, maar een continue interactie tussen de Dienst en haar (interne) klant en andere stakeholders om ontwikkelingen, wensen en behoeften scherp te analyseren en in kaart te brengen. Vroegtijdige betrokkenheid en samen optrekken met de interne klant dient te resulteren in een optimale dienstverlening en maximaal draagvlak voor de activiteiten van DPO.

De directeur HR rapporteert direct aan het College van Bestuur en heeft periodiek overleg met het CvB. Zij/hij dient derhalve op dit niveau te fungeren als een volwaardige en een stevige sparringpartner. De functie is gepositioneerd op het niveau van Diensthoofden en Directeuren Bedrijfsvoering. Met deze collega’s vindt regulier overleg plaats.

De HR directeur geeft leiding aan een afdeling van ruim 80 medewerkers. Het MT bestaat uit 5 personen inclusief de directeur.

Het managen, aansturen, motiveren en coachen van c.q. leidinggeven aan de medewerkers maakt een substantieel en cruciaal onderdeel uit van de functie.

Verantwoordelijkheden en kerntaken

Het beleidsplan Strategie 2030 vormt het uitgangspunt voor nieuwe initiatieven en investeringen. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de Directeur HR, in nauwe samenwerking met de faculteiten, diensten en instituten. De ontwikkeling van de medewerkers neemt hierbij een centrale plaats in.Als Directeur HR zet u op basis van dit strategisch plan samen met het College van Bestuur en de decanen de lijnen uit naar de toekomst. Het ontwikkelen van een inspirerende en aantrekkelijke arbeidsmarkt propositie die internationaal top talent in zowel onderzoek als onderwijs aantrekt en aan de TU/e bindt heeft grote prioriteit. Als HR directeur bent u verantwoordelijk voor een gezonde doorstroming binnen de organisatie met een goede balans tussen ambitie en werkdruk; een passende ondersteuning van talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat zij/hij stevig inzet op doorontwikkeling en professionalisering van de dienst naar een professionele toekomstgerichte dienst die haar basisdienstverlening op orde heeft en aansluit op de wensen en ambities van de TU/e organisatie. Een dienst waarin medewerkers op hun sterktes worden ingezet en ruimte krijgen zich te ontwikkelen. En waar gewerkt wordt vanuit het principe HR business partnership: flexibel, klant- en oplossingsgericht, verantwoordelijk, betrokken, met gevoel van eigenaarschap en met oog voor samenwerking en verbinding zowel binnen de dienst als daarbuiten.

Functie eisen

·Relevante, universitaire opleiding, bijvoorbeeld Human Resource Studies of Rechten;

·Ruime kennis en ervaring op het gebied van HR en HR gerelateerde thema’s en onderwerpen;

·Onderhandelingsvaardigheden inclusief complexe arbeidsvoorwaardelijke en CAO onderhandelingen;

·Academisch werk- en denkniveau;

·Bewezen kwaliteiten als integraal en verbindend manager;

·Ruime ervaring in het aansturen, coachen en leidinggeven aan een grote afdeling;

·Sterk ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden, zowel verbaal als non verbaal;

·In staat zijn zich te bewegen in een kennisintensieve omgeving van zeer hoogopgeleide en soms eigenwijze professionals;

·Groot beïnvloedend en overtuigend vermogen en in staat zijn richting te geven;

·Uitstekende spreek- en schrijfvaardigheid in zowel de Nederlandse als de Engelse taal (CEFR niveau C1);

·Ruime ervaring opgedaan in grote, complexe organisatie, bij voorkeur in de sector wetenschappelijk onderzoek en /of van het hoger onderwijs.

Persoonlijkheidseisen:

De nieuwe directeur is een stevige manager met een aantoonbaar, zeer goed ontwikkeld verbindend vermogen. Zij/hij kan communiceren en schakelen op alle niveaus binnen de organisatie, is daadkrachtig, slagvaardig en schuwt moeilijke boodschappen niet. De menselijke maat wordt daarbij niet uit het oog verloren. Daarnaast is flexibiliteit en het vermogen om te kunnen “meeveren met een rechte rug” een onontbeerlijke eigenschap om succesvol te kunnen zijn binnen de complexiteit van de TU/e organisatie.

Tegelijkertijd is de HR directeur een teamplayer die fungeert als coach, inspirator en boegbeeld voor de dienst die beschikt over een warm hart voor medezeggenschap.

Visie, lef, ambitie, humor, enthousiasme, nieuwsgierigheid en creativiteit zijn hierbij essentiële kwalificaties.

Aanbod

Een uitgebreid functieprofiel is op aanvraag beschikbaar via Euflex Search & Select.www.euflex.nl

Inlichtingen

Laden..