English version below

EuFlex biedt opdrachtgevers een scala aan diensten dat veel verder gaat dan het vinden van de juiste match tussen werknemer en werkgever. Een aantal van onze specialisaties lichten we hier in het kort toe. Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Ontwikkel- en/of selectie assessment

Een ontwikkelassessment van Euflex geeft een helder inzicht in de vaardigheden en kwaliteiten van een medewerker. Hierdoor ontstaat een beter beeld van zijn/haar kansen en mogelijkheden, hetgeen richtinggevend kan zijn voor een volgende loopbaanstap.

Een selectieassessment maakt onderdeel uit van een sollicitatieprocedure waarin wordt gekeken of de competenties van de kandidaat aansluiten bij de kennis, vaardigheden en kwaliteiten die voor de functie worden vereist. Op basis van dit assessment kan EuFlex een maatwerkadvies geven over de match met de functie.

Loopbaan(her)oriëntatie

Technologie is de belangrijkste motor van verandering en innovatie in de wereld. Reorganisaties, internationalisering en technologische ontwikkelingen vragen om continue alertheid en flexibiliteit van werknemer én werkgever. EuFlex ondersteunt medewerkers in het proces van (her)oriëntatie binnen óf buiten uw bedrijf of organisatie. We helpen antwoorden formuleren op essentiële vragen als: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?

Arbeidsmarktoriëntatie

Van medewerkers wordt verlangd dat zij zelf sturing geven aan hun loopbaan in een innovatieve, uiterst dynamische arbeidsmarkt. Dat is vaak niet makkelijk. EuFlex, 100% dochter van de TU/e en gevestigd in het hart van de campus, volgt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op de voet. We zijn dan ook als geen ander in staat om medewerkers te begeleiden op de weg naar (nieuwe) kansen. 

Outplacement

Het kan op verschillende redenen voorkomen dat een medewerker niet meer goed op zijn werkplek en in zijn vel zit. Dit is niet alleen belastend voor de medewerker zelf, maar ook voor zijn of haar werkomgeving.

EuFlex kijkt samen met de medewerker naar mogelijke nieuwe carrièrestappen, binnen of buiten de huidige organisatie. Outplacement door EuFlex is een intensief traject waarin wij de medewerker stapsgewijs begeleiden bij het vinden van een nieuwe, passende werkomgeving.

_____________

EuFlex offers clients a wide variety of services that go beyond finding the right match between employer and employee. We will explain a number of our specialisations below. Please feel free to contact us for more information.

Development and/or selection assessment

A development or selection assessment gives helpful insight into the skills and qualities of a candidate. Euflex gives an overview of a candidate’s capacities to make sure that possible ‘risks’ are minimized.

An assessment shows the stronger and weaker qualities of a candidate. Based on these findings Euflex gives a tailor-made advice to both our client and candidate.

Career (re)orientation

Technology is the most important catalyst for change and innovation worldwide. Reorganizations, internationalisation, and technological development demand continuous attentiveness ad flexibility from employees and employers. Euflex support employees during the process of (re)orientation within or outside of your company or organization. We help you to answer vital question such as ‘Who am I?’, ‘What do I want?’ and ‘What am I good at?’.

Labour market orientation

Employees are asked to steer their own career in an innovative and extremely dynamic labour market. That is not at all an easy task. Euflex, a wholly owned TU/e subsidiary and located in the heart of the campus, closely follows the developments on the labour market. We, like no other, are able to guide employees on their path towards new opportunities.

Spouse Career Support

The following information is about the Spouse Career Support programme for partners of foreign employees. You have recently taken a big step in following your partner abroad. We would first like to give you a warm welcome to our country.

We hope and trust that you will find your Dutch stay an interesting and enriching experience!

Working in our country will probably further contribute to this. We will be pleased to help you find a new job or position that suits your needs. We are looking forward to meeting you! Please don’t hesitate to contact us.

Outplacement

Several different reason might cause an employee to start to feel out of place, professionally and/or personally. This is not only demanding for the employee but also for his/her work environment.

EuFlex looks at new career opportunities with the employee, within or outside of the current organization. Outplacement by Euflex is an intensive programme. We guide an employee step by step towards a new, suitable workplace.

Contact

Geïnteresseerd in een van onze diensten? Neem contact op.

You and EuFlex.
A match made in Brainport

Heb je een specifieke vraag aan ons, dan kun je die uiteraard altijd aan ons stellen.

Neem contact op