Wanneer je in 2 jaar (of langer) maximaal 3 contracten hebt gehad bij EuFlex B.V. dan is de kans groot dat je doorstroomt naar EuFlex Next B.V.

Via EuFlex Next mag je aansluitend op de periode die je gewerkt hebt via EuFlex B.V. nog bij de TU/e werken.
EuFlex Next kijkt samen met de TU/e naar je arbeidsverleden en het aantal contracten en aan de hand daarvan wordt een contractperiode bepaald.

De belangrijkste verschillen tussen deze 2 ‘werkgevers’ zetten we graag hieronder voor je uiteen.

Onderwerp

EuFlex B.V.

EuFlex Next B.V.

Salaris

Salarisschaal wordt bepaald door de TU/e.

Salarisschaal wordt bepaald door de TU/e.

Dezelfde salarisschaal wordt gehanteerd door EuFlex Next conform de CAO-NU.

Uitbetaling

Betaling per maand.

Per jaar krijg je bij EuFlex 12 keer uitbetaald.

Betaling per 4 weken.

Het bruto maandsalaris wordt omgerekend naar een salaris per 4 weken. Op de loonstrook is het bruto uurloon zichtbaar, dit wordt vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren.

Per jaar krijg je bij Next 13 keer uitbetaald.

Verlof

41 verlofdagen.

Over overuren bouw je geen verlof op.

41 verlofdagen.

Officieel volgens cao bestaan deze uren uit 29 vakantiedagen en 12 ATV dagen. In de volksmond praten we over 41 verlofdagen. Dit is op fulltime basis. Het salarissysteem van EuFlex Next berekent wat je per gewerkt uur opbouwt. Je bouwt dus verlof op over alle uren die je werkt.

Op de loonstrook staan ze uitgesplitst als vakantie- en ATV uren.

Ziekte

12 maanden 100% doorbetaling daarna
12 maanden 70%.

12 maanden 100% doorbetaling daarna 12 maanden 70%.

Vakantiegeld

8% vakantiegeld, uitbetaald in mei.

8% vakantiegeld, uitbetaald in mei.

Pensioen

Geen pensioen.

Bij EuFlex Next ga je pensioen opbouwen conform de Stipp PlusPensioenregeling.

Eindejaarsuitkering

Wordt einde van het jaar of bij einde dienstverband naar rato uitbetaald.

Wordt einde van het jaar of bij einde dienstverband naar rato uitbetaald.

Reiskosten

Conform reiskostentabel TU/e.

Conform reiskostentabel TU/e.

Urenaanlevering

Vaste uren worden automatisch uitbetaald.

Inleveren van urendeclaraties conform 4-wekelijkse betaalkalender van EuFlex Next.

Beoordeling- en functioneringsgesprekken

Deze worden gedaan door je leidinggevende van de TU/e.

Deze worden gedaan door je leidinggevende van de TU/e.

Voor meer informatie of om iemand aan te melden, neem contact met ons op.